شرايط تاسيس شرکت هاي سهامي عام

ساخت وبلاگ

بسياري از فعاليت هاي اقتصادي، صنعتي، کشاورزي، توليدي و… فقط به حالت سازماندهي شده و در قالب شرکت معنا پيدا مي کند.

امروزه با اطلاعات به روز مردم درباره مسائل حقوقي، هرگونه فعاليت مشارکتي مي بايست در چارچوب قانون باشد تا افرادي که با نيت پيشرفت و موفقيت دور هم جمع مي شوند دچار مشکل نشده و بتوانند تمام وقت و انرژي خود را در جهت پيشرفت کار استفاده نمايند، در اينجاست که ضرورت ثبت شرکت قبل از شروع به کار مشارکتي بهترين گزينه مي باشد .

موسسه حقوق ثبت آرشا همانند هميشه در کنارتان هستيم تا مسيري راحت و قانوني جهت راهنمايي در چگونگي تاسيس شرکت، انواع ثبت شرکت ها، مراحل تشکيل ثبت شرکت ها، موضوعات نيازمند اخذ مجوز در ثبت، شرکت و نقش ثبت شرکت در حقوق تطبيقي، نتيجه عدم ثبت شرکت، آيا خودمان مي توانيم ثبت شرکت نماييم، را به شما پيشنهاد کنيم.

چگونه شرکت تاسيس کنيم؟

در ابتداي راه، براي کساني که به طور مشارکتي اقدام به شروع يک کار مي کنند اين سوال مطرح است که چگونه با هم يک شرکت تاسيس کنيم؟ مراحل و مدارک ثبت شرکت و شرايط و قوانين در شرکتها چگونه است؟

افراد در شرکت شخصيت حقوقي پيدا مي کنند يعني به جز حقوق و تکاليفي که به صورت طبيعي در زندگي عادي دارند از تمامي حقوق و تکاليف ديگري که قانون براي آنها در نظر گرفته است برخوردار مي شوند.

شرکت ها به دو دسته تقسيم مي شوند:

شرکتهاي تجاري: اين شرکت ها در دنياي تجارت و کسب و کار فعاليت مي کنند.

شرکت هاي غير تجاري يا مدني: در زمينه هاي غير تجاري و حقوقي همانند ثبت و تاسيس موسسه هاي آموزشي، هنري، فرهنگي فعاليت مي کنند و در چارچوب کاري خود قوانين تعريف شده اي دارند. شرکتهاي قابل تاسيس خود بر ? نوع تقسم بندي مي شوند.

  • ثبت شرکتهاي سهامي: اين شرکتها به نوع ديگر تقسيم بندي ميشود، سهامي خاص و سهامي عام
  • ثبت شرکتهاي مختلط سهامي
  • شرکتهاي مختلط غير سهامي
  • شرکت هاي نسبي
  • شرکتهاي تضامني
  • شرکت هاي مسئوليت محدود
  • ثبت شرکت هاي تعاوني و مصرفي
  • شرکتهاي سهامي که داراي زير مجموعه هاي عام و خاص هستند، هر کدام در زمينه هاي متفاوتي فعال بوده و براي فردي که به دنبال ثبت شرکت است دانستن مطالب زير ضروري است.

همانطور که در شرکتهاي قابل تاسيس از شرکت سهامي نام برديم در اينجا توضيحاتي را لازم مي دانيم اضافه کنيم.

شرکتهاي سهامي در دنيا از بزرگترين شرکتهاي تجاري به حساب آمده و متقاضيان بسياري شرکت خود را در اين قالب به ثبت ميرسانند. در اين شرکت ها ارزش و سرمايه وابسته به سهام موجود در شرکت است و ارزش هر سهم به اندازه تک تک آن سهام است. اين نوع شرکت هاي سهامي خود به دسته هاي بزرگ سهامي عام و سهامي خاص تقسيم بندي شده و فعاليت مي کنند.

شرايط تاسيس شرکت هاي سهامي عام:

بين شرکتهاي سهامي عام و سهامي خاص از نظر کامل بودن شرکت سهامي عام کاملترين است. اين شرکت ها براي انجام امور مهمي همچون استخراج معدن، تاسيس کارخانجات و ايجاد سدها، بانکها و تجارت هاي داخلي و خارجي به ثبت ميرسند.

در اين شرکتها سرمايه به صورت سهام بوده و به علت نياز به سرمايه بالا، قسمتي از سرمايه شرکت از طريق سهام به مردم واگذار مي شود. اين سهام در اختيار عموم مردم قرار گرفته تا مردم جهت سرمايه گذاري، بتوانند سهام شرکت مورد نظر را خريداري و از سهامداران آن شرکت محسوب شوند.

حداقل ? سهامدار براي تاسيس اين نوع شرکت که اعضاي هيات مديره هم هستند لازم است.

حداقل سرمايه ورودي اوليه از طرف موسسين و مردم مبلغ ? ميليون ريال مي باشد.

مبلغ سهام موسسين از کل سرمايه شرکت تاسيس شده نبايد کمتر از   ?? در صد باشد.

?? درصد از مبلغ واريزي به صورت سپرده نقدي در حسابي به نام شرکت سهامي عام در شرف تاسيس، نزديکي از بانکها سپرده گذاري شود.

اسناد بانکي سپرده گذاري نقدي و غير نقدي را مي بايست هنگام ثبت به مرجع ثبت شرکتها تسليم و با برگزاري جلسه اي اساسنامه شرکت را تصويب و مديران و بازرسان شرکت را انتخاب و با صورت جلسه اي رسمي، اعلام و در انتها اساسنامه را به انضمام اظهارنامه شرکت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام به امضاي همه موسسين شرکت رسانده و مشخصات شرکت را در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار اعلام نموده و با قيد نام، به اداره ثبت شرکتها در تهران و يا در شهرستانها به دايره ثبت شرکت ها تسليم و رسيد دريافت نمايند.

پس از اتمام ثبت شرکت سهامي عام, سهام آن شرکت در بورس داد و ستد مي شود.

فقط در تعيين نام اينگونه شرکتها مي بايست نام واژه ي”شرکت سهامي عام” ذکر شود.

تاسيس شرکت هاي سهامي خاص

براي تاسيس شرکتهاي سهامي خاص ? نفر و حداقل سرمايه در زمان تاسيس يک ميليون ريال مي باشد. و سرمايه شرکت به سهام مساوي تقسيم مي گردد.. حداقل ? نفر سهامدار ( که عضو هيات مديره اند يعني يک نفر مدير عامل ،يک نفررئيس هيات مديره و يک نفر عضو) و دو نفر ديگر هم به عنوان بازرس انتخاب مي شوند. سهامداران شرکت که همان مجمع عمومي مي باشند بالاترين مرکز قدرت شرکت و تعيين کننده مقررات هستند.

 

 

فرهنگی...
ما را در سایت فرهنگی دنبال می کنید

برچسب : شرایط,تاسیس,شرکت,های,سهامی,عام, نویسنده : kavoosifar بازدید : 143 تاريخ : پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400 ساعت: 19:34

لینک دوستان

خبرنامه